Tjänster

 • Gräsklippning
 • Häckklippning
 • Lövblåsning
 • Lövuppsamling med lövlastare
 • Snöröjning
 • Snöskottning
 • Bortforsling av snömassor
 • Takskottning
 • Sandning
 • Sandsopning​
 • Jour- och nyckelservice dygnet runt
 •  Mindre reparationer och underhållsarbeten
 • Regelbundna kontroller av fastigheten
 • Mindre VVS-arbeten
 • Mindre målningsarbeten
 • Trapphusstädning
 • Lastning och lossning med Kramer 380 utrustad med pallgafflar/skopa
 • Hängrännerensning och övriga arbeten med skylift 
 • m.m.